Nederlands English Deutsch

Kwaliteitsbeheersing » Temperatuurregistratie

Ons temperatuurregistratiesysteem

Bij de opslag en transport van levensmiddelen vormt een afwijking in de gewenste temperatuur een risico. Goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking zijn hierbij van groot belang. Vandaar dat Diepvriesveem Wolvega BV. een uitgebreid temperatuurregistratiesysteem heeft opgezet in samenwerking met een extern bedrijf.

Wat doet ons automatisch temperatuurregistratie systeem?

 1. Neemt periodiek de temperatuurwaarde op en legt deze waarden vast in een elektronisch bestand welke uit te lezen valt door middel van Microsoft Excel. Dit registratieprogramma heeft tevens de mogelijkheid om de temperaturen op te sturen via e-mail.
 2. Geeft de aanzuig en uitzuig temperatuur weer van onze vriestunnels en geeft tevens de temperatuurwaarde aan van het product wat op dat moment in de vriestunnel staat
 3. Biedt rapportages (minuten, uur, dag, week, maand, jaar)
 4. Het automatische temperatuursysteem kan ook desgewenst proeven uitvoeren. Indien gewenst kunnen er temperatuurkoppels worden geplaatst op de verpakking van het product of in het product om zodoende te weten wanneer het op temperatuur is en dus daarna verplaatst kan worden naar een gewone diepvriesruimte.
 5. Biedt uitgebreide alarmering via e-mail, sms en telefoon indien de drempelwaarden worden overschreden.
 6. Ook in het geval van een beginnende brand zal ons registratiesysteem een alarmering geven via e-mail, sms en telefoon en geeft de exacte plaats binnen het bedrijf aan waar de signalering vandaan komt
 7. Maakt trends duidelijk. Deze trends bieden o.a. aanwijzingen dat ergens in de koeling een probleem aan het ontstaan is. Dit is dus een preventieve vorm waarbij men het kleine probleem kan verhelpen voordat dit zich uit tot een echt probleem

Op basis van een goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking kan men de juiste maatregelen treffen zodat dit een bijdrage levert tot de complete kwaliteitsbewaking binnen de voedselketen.

Temperatuurbewaking en registratie helpen u bij het voorkomen en reduceren van:

 1. Omzetverlies
 2. Productbederf
 3. Aansprakelijkheid
 4. Kwaliteitverlies