Nederlands English Deutsch

Kwaliteitsbeheersing

Temperatuurregistratie

Bij de opslag en transport van levensmiddelen vormt een afwijking in de gewenste temperatuur een risico. Goede temperatuurregistratie en temperatuurbewaking zijn hierbij van groot belang. Vandaar dat Diepvriesveem Wolvega BV een uitgebreid temperatuurregistratiesysteem heeft opgezet in samenwerking met een extern bedrijf.

Lees meer over temperatuurregistratie

Diepvriesveem Wolvega B.V.

HACCP

HACCP is de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen industrie. In 2002 heeft Diepvriesveem Wolvega BV zijn HACCP certificaat in ontvangst mogen nemen.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Lees meer over HACCP

 

Diepvriesveem Wolvega B.V.

CPR 13-2

CPR 13-2 is een richtlijn die gebaseerd is op preventie en veiligheid van ammoniak installaties. Diepvriesveem Wolvega BV heeft sinds zijn bestaan zeer veel aandacht gegeven aan de veiligheid van het personeel en de producten. Vandaar dat Diepvriesveem Wolvega BV voldoet aan de laatste richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid met betrekking tot ammoniakinstallaties. Dit houdt in dat onze machinekamers uitgerust zijn met de nieuwste technieken om de veiligheid te vergroten binnen ons bedrijf.

Lees meer over CPR 13-2